Skip to main content

Laskun perintä yritykseltä

Yritysperintä

Yritysperintä tarkoittaa tilannetta, jossa erääntyneen laskun perintä kohdistuu velalliseen, joka on yritys, toiminimiyrittäjä, yhdistys tai verotusyhtymä. Yritysperintää ja kuluttajaperintää säädellään eri tavalla.

Säilytä asiakassuhde yritysperinnästä huolimatta

Yritysperintätapamme on inhimillinen, mutta tehokas. Onnistuneen perintäpalvelun keskeinen osa on puhelinneuvottelut velallisen kanssa. Pyrimme aina siihen, että asiakassuhde säilyy ja mielikuva yrityksestänne on yhteistyöhaluinen. Joustavan lähestymistapamme ansiosta yritysperintä tuottaa tulosta ja saat rahasi.

Perimme myös yksittäisiä laskuja - ei vuosisopimuksia

Anna perittäväksemme yksittäiset tai satunnaiset maksamatta jääneet saatavat. Yrityksellesi vaivaton palvelumme ilman vuosisopimuksia.

Yritysperintä ja kulut

Yritysperinnän kulut ovat pääosin onnistumiseen perustuvia. Yritysperintäpalvelumme kulut ja hinnasto löytyvät täältä.

Lue lisää
yritysperintä-laskun-perintä-yritykseltä

Yritysperintä vapaaehtoisin keinoin

Ensisijaisesti pyrimme saamaan velallisen maksamaan velkansa vapaaehtoisen perinnän keinoin. Näitä ovat:

 • Perintäasiantuntijamme kirjallinen maksuvaatimus
 • Muistuttaminen puhelimitse
 • Muistuttaminen kirjallisesti
 • Maksusuunnitelman laatiminen
 • Laaditun maksusuunnitelman valvominen

Jos laskun perintä yritykseltä vapaaehtoisin keinoin ei onnistu, siirrymme oikeudelliseen yritysperintään. Oikeudelliseen perintään siirrytään kuitenkin vasta, kun asiakkaamme on sen hyväksynyt.

Yritysperintä - maksuvaatimus

Yritysperintä alkaa kirjallisella maksuvaatimuksella, jonka laatii perintäasiantuntijamme. Siinä velalliselle annetaan seitsemän päivää aikaa maksaa koko saatava perintäkuluineen ja viivästyskorkoineen.

Yritysperintä - maksumuistutus

Jos yritysperinnässä olevaa saatavaa ei ole maksettu vaaditussa seitsemässä päivässä, perintäasiantuntijamme muistuttaa velallista saatavasta. Tyypillisesti tässä vaiheessa keskustelemme velallisen kanssa.

Maksumuistutuksia tehdään myös soittamalla tai sähköpostilla, jos velallinen ei noudata laadittua maksusuunnitelmaa.

Yritysperintä - maksusuunnitelma

Jos velallinen ei pysty maksamaan koko saatavaa kerralla, voidaan asiakkaamme suostumuksella tehdä velalliselle maksusuunnitelma.

Yritysperintää korona-aikana

Korona-aikana yritysperintä on aikaisempaakin tärkeämpää. Asianajajamme Timo Heikkilä kirjoittaa yritysperinnästä korona-aikana blogissaan.

Yritysperintä, jos saatavaa ei makseta vapaaehtoisesti

Jos velallinen ei maksa saatavaa vapaaehtoisesti, se voidaan periä oikeudellisin keinoin. Näitä ovat:

 • Summaarinen haastehakemus
 • Saatavan siirto ulosottoon
 • Konkurssiuhkainen maksukehotus
 • Konkurssihakemus

Ennen mainittujen oikeudellisen perinnän keinojen käyttämistä, pyydämme asiakkaaltamme luvan. Oikeudellisessa perinnässä käytetään tarpeen tullen perintäjuristia.

Yritysperintä - summaarinen haastehakemus

Summaarinen haastehakemus jätetään käräjäoikeudelle tilanteessa, jossa velallinen ei maksa perittävää saatavaa tai velalliseen ei saada yhteyttä, mutta velallinen ei kuitenkaan kiistä laskun perustetta tai määrää. Tällöin saatavaa kutsutaan riidattomaksi.

Yritysperintä - ulosotto

Kun käräjäoikeus on käsitellyt summaarisen hakemuksen ja antanut ns. yksipuolisen tuomion, yritysperinnän saatava siirretään ulosoton perittäväksi.

Yritysperintä - konkurssiuhkainen maksukehotus

Jos yritysperinnän saatava on riidaton, mutta velallinen kieltäytyy maksamasta, voimme lähettää velalliselle konkurssiuhkaisen maksukehotuksen. Useimmiten lähettämämme konkurssiuhkainen maksukehotus riittää eikä konkurssihakemusta tarvita.

Yritysperintä - konkurssihakemus

Jos kaikkien vapaaehtoisten ja oikeudellisten keinojen jälkeen velallinen edelleen kieltäytyy maksamasta yritysperinnän saatavaa, jää keinoksi konkurssihakemus. Tämä erittäin voimakas keino saattaa johtaa velallisyhtiön konkurssiin, jolloin saatava voidaan saada konkurssipesästä aikanaan konkurssivalvonnan kautta.

Yritysperintä ja kulut asiakkaallemme

Vapaaehtoisen yritysperinnän, kuten esim. maksuvaatimukset ja muistutukset, saatavan koosta riippuvat kulut muodostuvat kahdesta osasta:

 1. Perintätoimeksiannon avauksesta, joka vaihtelee 60  ja 160 euron välillä.
 2. Onnistumispalkkiosta, joka vaihtelee 2,5 % – 16,0 %:n välillä.

Jos perintä vaatii oikeudellisia toimia kuten haastehakemuksen laatimisen tai konkurssihakemuksen, veloitamme kiinteän hinnaston mukaisesti näistä toimenpiteistä 175 ja 300 euron välillä sekä viranomaiskulut.

Yritysperintä - kulut velalliselle ja hyöty velkojalle

Velalliselta vaaditaan lain sallimat yritysperintäkulut ja ne tilitetään asiakkaallemme vähentämättömänä. Tällä hetkellä niiden enimmäismäärät ovat seuraavat:

 • Maksumuistutus: 12,00 euroa
 • Maksuvaatimus alle 500,00 euron saatavalle: 50,00 euroa
 • Maksuvaatimus 500,01-2500,00 euron saatavalle: 70 euroa
 • Maksuvaatimus yli 2500,01 euron saatavalle: 90,00 euroa
 • Konkurssiuhkainen maksukehotus alle 10 000 euron avoimelle pääomalle: 100,00 euroa
 • Konkurssiuhkainen maksukehotus alle 10 000 euron avoimelle pääomalle: 110,00 euroa
 • Maksuajan pidennys: 10,00 euroa
 • Maksusuunnitelma alle 500,00 euron saatavalle tai max 4 maksuerää: 30,00 euroa
 • Maksusuunnitelma 500,00-2500,00 euron saatavalle ja >4 maksuerää: 45,00 euroa
 • Maksusuunnitelma 2500,01-10000,00 euron saatavalle ja >4 maksuerää: 60,00 euroa
 • Maksusuunnitelma yli 10000,00 euron saatavalleja >4 maksuerää: 75,00 euroa
 • Maksusuunnitelma, suoraan ulosottokelpoinen saatava: 30,00 euroa

Perintäkulut voivat olla kokonaisuudessaan enintään seuraavasti:

 • Alle 500,00 euron saatavalle: 250,00 euroa
 • 500,01-2500,00 euron saatavalle: 470,00 euroa
 • 2500,01-10000,00 euron saatavalle: 550,00 euroa
 • Yli 10000,00 euron saatavalle: 620,00 euroa

Jätä soittopyyntö