Skip to main content

YRITYSJÄRJESTELYT JA YHTIÖOIKEUS

Heikkilä & Co Oy:llä on laaja kokemus eri osapuolten avustamisesta yritysjärjestelyjen ja –kauppojen yhteydessä. Kokonaisvaltaiset palvelumme kattavat koko hankkeen suunnittelusta aina käytännön toteutukseen asti. Asiantuntijoidemme laaja kokemus ja erityisosaaminen mm. vero-, sopimus-, kilpailu-, yhtiö- ja työlainsäädännön alalta takaavat onnistuneen lopputuloksen. Laajan yhteistyöverkostomme kautta asiakkaidemme käytössä ovat myös laadukkaat rahoitukseen ja arvonmääritykseen liittyvät palvelut. Asiantuntijamme auttavat myös koronapandemian synnyttämissä erityiskysymyksissä.

Yhtiöiden perustaminen

Tarjoamme oikeudellista- ja veroneuvontaa uutta yhtiötä perustettaessa. Avustamme rahoituksen järjestämisessä sekä laadimme tarvittavat dokumentit ja ilmoitukset kaupparekisteriä varten. Osana perustamista voidaan hoitaa myös omistajien keskinäisten suhteiden järjestäminen esim. osakassopimuksin.

Sukupolvenvaihdokset

Onnistunut sukupolvenvaihdos edellyttää huolellista ja ajoissa aloitettua suunnittelua. Työ alkaa perusedellytysten ja osapuolten intressien selvittämisellä. Järjestelyn toteutusvaiheessa keskeisiä seikkoja ovat mm. yrityksen arvonmääritys, rahoituksen suunnittelu, verotukselliset kysymykset, yrityksen muokkaaminen luovutuskuntoon, yrityksen jatkajan valmistautuminen sekä vaadittavien sopimusten valmistelu.

Sukupolvenvaihdoksiin liittyy usein olennaisena osana erilaiset rakenteelliset järjestelyt. Esimerkiksi jakautuminen ja omien osakkeiden hankkiminen voivat mahdollistaa sen, että luopuja saa asiallisen korvauksen elämäntyöstään ilman, että kauppahinta muodostuu liian raskaaksi toiminnan jatkajalle.

Yrityskaupat

Yrityskaupat ja –järjestelyt ovat tyypillisesti kokonaisuus, jossa tarvitaan sekä liike-elämän että juridiikan tuntemusta. Käytettävien asiantuntijoiden osaamisella ja kokemuksella on siten keskeinen merkitys järjestelyn onnistumiselle.

Asianajotoimisto Heikkilä & Co on luotettava neuvonantaja yritysmyynneissä ja yritysostoissa, johdon yritysostot (MBO/MBI) mukaan lukien. Yrityskauppoihin erikoistuneiden asiantuntijoidemme vahvuuksia ovat omakohtainen kokemus yrittämisestä ja liike-elämästä, neuvottelutaidot sekä aito kiinnostus asiakasyritystemme ja asiakkaidemme menestymiseen sekä sen vaatimiin ratkaisuihin.

Avustamme järjestelyn suunnittelussa, kaupan kohdetta koskevissa riskikartoituksissa, osapuolten välisissä neuvotteluissa ja rahoitusjärjestelyissä. Laadimme myös kaikki tarvittavat asiakirjat.
Vuosien aikana luodulla kontaktiverkolla pystymme tehokkaasti rakentamaan yrityksen tarpeen mukaisen rahoituspaketin.

Yhteydenotto asiantuntijoihimme kannattaa. Näin varmistetaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu.