Yrityssaneeraus ja korona-aika

Monessa yrityksessä tehdään parhaillaan vaikeita päätöksiä koronaviruksen takia. Tehtyjä tilauksia perutaan, olemassa olevia sopimuksia puretaan tai niiden allekirjoittamista siirretään. Myös kuluttajat tekevät koko ajan valintoja, ostaako vai ei ja jos, niin mistä. Taloudellinen toimeliaisuus vähenee ainakin tilapäisesti. Toiset (vakavaraisemmat) yritykset kestävät kaiken edellä mainitun paremmin kuin toiset.

Kun tilanne menee yrityksen kannalta riittävän pahaksi, joudutaan miettimään vakavasti, onko yrityksellä selviämisen edellytyksiä. Kun tätä mietitään, on olemassa karkeasti kolme vaihtoehtoa:

  1. Yritys selviää, kunhan menoja sopeutetaan nopeasti laskeviin tuloihin (ja omistaja ehkä kaivaa kuvettaan).
  2. Yritys ei selviä, vaikka mitä tehdään eli joudutaan hakemaan yritys konkurssiin.
  3. Yritys voi selvitä, mutta toimintojen sopeuttamiseen tarvitaan aikaa ja velkojien vastaantuloa. Tämä tarkoittaa hakeutumista yrityssaneeraukseen.

Mitä yrityssaneeraus käytännössä tarkoittaa?

Yrityssaneerauksella tarkoitetaan käräjäoikeuden päätöksellä aloitettavaa menettelyä, jonka tarkoituksena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen elinkelpoinen liiketoiminta ja saada aikaan velkajärjestely. Käräjäoikeus määrää menettelyä varten selvittäjän (yleensä kokenut asianajaja), jonka tärkeimpiin tehtäviin kuuluu saneerausohjelman laatiminen. Saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos yritys on maksukyvytön tai jos yritystä uhkaa maksukyvyttömyys.

Missä tilanteissa yrityssaneeraus voi olla oikea vaihtoehto koronan seurauksista kärsivälle yritykselle?

Yrityssaneeraus voi soveltuu tilanteeseen silloin, kun yrityksen maksuvaikeudet ovat seurausta yksittäisestä ulkoisesta tapahtumasta. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa yrityksen merkittävä sopimuskumppani jättää (koronan vuoksi) ison saatavan maksamatta ja tästä syntyvä merkittävä luottotappio tai maksuviivästys ajaa yrityksen maksuvaikeuksiin. Maksuvaikeudet voivat johtua myös siitä, että esimerkiksi ravintolan asiakkaat äänestävät jaloillaan poikkeuksellisesta tilanteesta (korona) johtuen. Näissä tilanteissa yrityksen liiketoiminta on lähtökohtaisesti kannattavaa ja terveellä pohjalla, kunnes täysin ennalta arvaamaton tapahtuma aiheuttaa yhtiön maksuvaikeudet. Tällöin yrityssaneeraukseen sisältyvä velkajärjestely yhdessä muiden keinojen kanssa voi olla toimiva keino pelastaa yrityksen sinänsä terve liiketoiminta.

Tämän blogin kirjoitushetkellä koronatilanne pahenee Suomessakin koko ajan. Yritysten tasolla liiketoiminta vähintään vaikeutuu, kun kuluttajat, asiakkaat eli me ihmiset muutamme käyttäytymistämme ja ajatteluamme koronasta ja sen vaikutuksista. Kukaan ei tiedä varmuudella, miten tilanne kehittyy, mitä vielä tapahtuu ja milloin tämä epidemia päättyy. Konkurssit todennäköisesti lisääntyvät, mutta toivottavasti elinkelpoiset yritykset saadaan pidettyä hengissä yli tämän kriisin.

Asiantuntijamme ovat ajan tasalla tässäkin poikkeuksellisessa tilanteessa. Palvelemme PK -yrityksiä 30 vuoden kokemuksella kaikissa juridisissa kysymyksissä. Olemme nähneet hyviä ja huonoja aikoja ja tottuneet auttamaan asiakkaitamme vaikeiden aikojen yli. Olemme laatineet myös yrityssaneeraushakemuksia ja toimineet käräjäoikeuden määräämänä selvittäjänä lukuisissa yrityssaneerausasioissa.

Mikäli yrityksenne joutuu koronan takia (tai muutenkin) taloudellisiin vaikeuksiin, kannattaa ottaa meihin yhteyttä ajoissa. Kokemukseni perusteella voin sanoa, että selviämismahdollisuudet paranevat merkittävästi, jos yrityssaneeraushakemus laitetaan vireille ajoissa.

Timo Heikkilä

30 vuotta lakimiehenä – 27 vuotta yrittäjänä

010 2899 411
timo.heikkila@heikkilaco.fi

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy