Skip to main content

Tvistelösning

Det är förnuftigt att försöka lösa tvister och meningsskiljaktigheter företag eller privatpersoner emellan genom att förhandla. Ifall detta inte lyckas ser våra erfarna jurister till att tvisten hanteras på bästa möjliga sätt oavsett om det sker i domstol, i skiljeförfarande eller genom alternativ tvistelösning.

Vår byrå har skött bl.a. asfaltkartell och WinCapita –fall som fått mycket mediauppmärksamhet.

Vi hjälper även våra klienter att skapa förutsättningar för att tvister som kan leda till långdragna och kostsamma processer kan undvikas.