Lagen om offentlig upphandling föreskriver hur de statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlande enheter skall konkurrensutsätta sina upphandlingar.

I Finland görs årligen ett stort antal upphandlingar och antalet företag som deltar i upphandlingsförfaranden är avsevärt. Regleringen av offentlig upphandling samt prejudikaten i anknytning till dessa är omfattande.

Genom konkurrensutsättningar kan företagen få stora beställningar. Företagen behöver ofta sakkunnig hjälp med bl.a. att skriva anbud, att bedöma ifall upphandlingsbeslutet är lagenligt och med eventuellt ändringssökande gällande upphandlingsprocessen eller –beslutet.

Advokatbyrå Heikkilä & Co har med framgång skött ett flertal uppdrag med anknytning till offentlig upphandling. Vi har omfattande erfarenhet av rådgivning i frågor kring offentlig upphandling.