Skip to main content

Insolvens

Tyvärr lyckas inte affärsverksamheten alltid på önskat sätt.

Våra experter har en mångsidig erfarenhet av konkurs- och företagssaneringsförfaranden. Vi biträder våra klienter i alla insolvensrättsliga frågor. Vi tillhandahåller rådgivning i förebyggande syfte liksom rådgivning vid redan uppkomna betalningssvårigheter.

Våra experter har en omfattande praktisk erfarenhet av företagsomstruktureringar, frivilliga saneringsförfaranden och av att fungera som utredare i företagssaneringar.

Våra jurister har fungerat som boförvaltare i ett flertal konkursbon. Våra jurister har en gedigen erfarenhet av att hantera frågor i anslutning till realisering av egendom och återvinning till konkursbo samt konkursrelaterade brott- och tvistemål.

Vi erbjuder tjänster bl.a. inom

 

  • affärsverksamhetens riskhantering
  • finansiell omstrukturering
  • företagssaneringar
  • konkursförfaranden och konkursrelaterade domstolsprocesser
  • återvinning