Skip to main content

Indrivning

Rätta och effektiva indrivningsmetoder ger det bästa möjliga resultatet i indrivningsärenden.

Vi har drivit resultatrik indrivningsverksamhet i över 20 år. Lyckad indrivning innebär bl.a. färre kreditförluster och bättre kassaflöde för ert företag. Genom att överlåta indrivningen åt oss kan ni koncentrera er på det som väsentligt i er affärsverksamhet.

VILL NI HA EFFEKTIV, FÖRMÅNLIG OCH INDIVIDUELL INDRIVNING, SKICKA BARA EN KOPIA AV DEN OBETALDA FAKTURAN ÅT OSS OCH VI SKÖTER INDRIVNINGEN.

Indrivningen indelas i frivillig och rättslig indrivning

Vår frivilliga indrivning är både snabb och effektiv. Vårt mål är att nå en frivillig överenskommelse med gäldenären för att undvika tidskrävande juridiska åtgärder samt eventuella anmärkningar om betalningsstörningar åt gäldenären. Vår frivilliga indrivning innefattar indrivning per brev samt telefonindrivning. Vid behov utarbetar vi en betalningsplan med gäldenären och överkar att den följs. Gäldenären betalar i allmänhet kostnaderna för den frivilliga indrivningen, och därmed är indrivningen kostnadsfri för vår huvudman.

Ifall gäldenären inte betalar sin skuld frivilligt kan vi övergå till rättslig indrivning. Före vi övergår till rättslig indrivning kontrollerar vi alltid gäldenärens betalningsbeteende samt kredituppgifter. På basen av dessa uppgifter hjälper vi vår huvudman välja det bästa och mest ändamålsenliga indrivningssättet. I allmänhet betalas kostnaderna för den rättsliga indrivningen av gäldenären, och därmed är indrivningen kostnadsfri för vår huvudman.