Skip to main content

Företagsarrangemang

Heikkilä & Co har en omfattande erfarenhet av att biträda klienter i alla rättsliga frågor kring företagsköp och –arrangemang. Vår helhetsbetonade service omfattar allt från planering till genomförande av uppdraget. Våra experters erfarenhet och kunnande inom bl.a. skatterätt, avtalsrätt, konkurrensrätt, bolagsrätt och arbetsrätt garanterar ett lyckat resultat. Tack vare vårt omfattande samarbetsnätverk har våra klienter även tillgång till finansiell planering samt bokförings- och revisionstjänster.

Bildande av bolag

Vi tillhandahåller juridisk rådgivning samt skatterådgivning i samband med bildande av bolag. Vi hjälper klienten söka finansiering samt upprättar dokument och anmälningar till handelsregistret.

Före själva bolagsbildningen är det skäl att noggrant gå igenom vilka bl.a. skattemässiga konsekvenser valet av bolagsform har. I samband med bildandet av bolaget kan ett delägaravtal upprättas om ägarnas inbördes förhållanden.

Generationsväxling

En lyckad generationsväxling åstadkoms genom noggrann planering som påbörjas i god tid. Först måste grundförutsättningarna samt parternas intressen redas ut.. När generationsväxlingen genomförs är bl.a. företagets värdebestämning, planering av finansiering, skattemässiga frågor samt upprättande av nödvändiga dokument av central betydelse.

I vår roll som sakkunnig är det väsentligt att kunna identifiera och anpassa parternas intressen och resurser till den gällande lagstiftningen.

Företagsköp

Företagsköp och –arrangemang kräver både juridisk kompetens och förståelse för klientens affärsverksamhet. Därmed har rådgivarens kompetens och erfarenhet en stor inverkan på hur transaktionen lyckas.

Advokatbyrå Heikkilä & Co är en pålitlig rådgivare inom alla typer av företagsöverlåtelser. Våra experter på företagsköp har både erfarenhet av och förståelse för affärsverksamhet, goda förhandlingskunskaper och ett genuint intresse för klientens verksamhet och framgång.

Vi biträder i alla rättsliga frågor kring företagsköp och upprättar alla nödvändiga dokument. Vi är aktiva på marknaden och söker lämpliga köpeobjekt åt våra klienter samt potentiella köpare åt företag till salu.

DET LÖNAR SIG ATT KONTAKTA VÅRA EXPERTER. VI ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAGS BEHOV.