Skip to main content

Familje- och arvsrätt

En enskild person behöver ofta juridisk expertis när det gäller arvs- och familjeförmögenhetsrättsliga frågor. Ifall ett företag ingår i förmögenheten är det i synnerhet viktigt att planera och bereda sig på förhand.

Genom skatteplanering, äktenskapsförord, gåvor och testamenten kan förmögenheten förvaltas på ett sunt sätt. Det är viktigt med tanke på bl.a. arvingarnas ansvar att bouppteckning, arvskifte och andra åtgärder i anslutning till dödsbo skötes omsorgsfullt och med expertis.

Våra erfarna experter erbjuder förstklassig service inom alla arvs- och familjeförmögenhetsrättliga frågor. Vi hanterar även eventuella rättegångar med erfarenhet och expertis.

Våra jurister har förordnats till boutredningsmän och skiftesmän i ett flertal dödsbon.