Skip to main content

Beskattning

Vi bistår företag och företagare med skatteplanering och –rådgivning på samtliga skatteområden. Våra klienter är inhemska och utländska företag och privatpersoner.

Vid t.ex. utdelning av dividender, företagsköp och –arrangemang samt uthyrning av fastigheter spelar beskattningen en viktig roll. God och sakkunnig planering kan spara mycket pengar.

Generationsväxlingar samt arvs- och gåvoskatteplanering tillhör vår vardag. Vi biträder även vid skatteprocesser, vid skatterevisioner och vid kontakter med Skatteverket.