Skip to main content

Avtalsrätt

Olika typer av avtal och rättsliga frågor i anslutning till dessa är företagets vardag under hela dess livscykel. Avtalen är del av företagets riskhantering och de spelar en avgörande roll för företagets framgång. Omsorgsfullt upprättande avtal sparar både tid, pengar och affärsförhållanden.

Våra avtalsexperter är erfarna affärsjurister som förstår sig på affärsverksamhetens målsättningar. Genom att erbjuda lösningar som möter klientens behov och önskemål, och försöka förebygga uppkomsten av problem innan de uppstår, kan vi stöda klientens affärsverksamhet. Ifall problem trots detta uppstår, är ett starkt avtalsrättsligt kunnande en förutsättning för framgångsrik tvistelösning.

Vi bistår företag av alla typer och storlekar i avtalsrättsliga ärenden med beaktande av klientens behov. Våra experter upprättar avtal inom företagsverksamhetens alla områden, rådger i affärsverksamhetens specialfrågor samt hjälper klienten att nå bästa möjliga förhandlingsresultat i avtalsförhandlingar.

Vi bistår våra klienter bl.a. i följande avtalsrättsliga ärenden:

  • köpebrev
  • delägaravtal
  • avtal om bolagsbildning
  • samarbetsavtal
  • representations- och agenturavtal
  • distributionsavtal
  • arbetsavtal
  • upphandlingsavtal och -ärenden
  • produktionsavtal
  • konsumentavtal etc.

VI ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAGS BEHOV.