Skip to main content
 

Kundservice är vår hållning

Customer service is not a department. It's an attitude.

 

Förtroende är grunden för vår tjänst

Alla våra tjänster bygger på förtroende mellan oss

 

Vår expertis är vår lösning

Kontakt oss för eventuella juridiska frågor

1
1

Våra tjänster

Advokatbyrå Heikkilä & Co Ab är en modern advokatbyrå inriktad speciellt på affärsjuridik, som erbjuder konfidentiell och sakkunnig service. Vi erbjuder företag och företagare alla juridiska tjänster som företaget behöver.

På den civilrättsliga sidan betjänar vi gärna även privatpersoner i ärenden beträffande t.ex. beskattning, familje- och kvarlåtenskapsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt samt fastighets- och bostadsjuridik. Vårt specialområde är utredning av ansvarsfrågor gällande mikrob och mögelskador vid fastighetstvister.

Bostads- och fastighetsköp

Advokatbyrå Heikkilä & Co Ab är specialiserad på tvister gällande bostads- och fastighetsköp t.ex. utredande av ansvarsfrågor i anslutning till fukt- och mögelskador.

Avtalsrätt

Olika typer av avtal och rättsliga frågor i anslutning till dessa är företagets vardag under hela dess livscykel. Avtalen är del av företagets riskhantering och de spelar en avgörande roll för företagets framgång. Omsorgsfullt upprättande avtal sparar både tid, pengar och affärsförhållanden.

Tvistelösning

Det är förnuftigt att försöka lösa tvister och meningsskiljaktigheter företag eller privatpersoner emellan genom att förhandla. Ifall detta inte lyckas ser våra erfarna jurister till att tvisten hanteras på bästa möjliga sätt oavsett om det sker i domstol, i skiljeförfarande eller genom alternativ tvistelösning.

Företagsarrangemang

Heikkilä & Co har en omfattande erfarenhet av att biträda klienter i alla rättsliga frågor kring företagsköp och –arrangemang. Vår helhetsbetonade service omfattar allt från planering till genomförande av uppdraget. Våra experters erfarenhet och kunnande inom bl.a. skatterätt, avtalsrätt, konkurrensrätt, bolagsrätt och arbetsrätt garanterar ett lyckat resultat.

Våra specialister

Våra utbildade top experter har lösningen på allt.

Kontakt oss!

Skicka meddelande eller ringa oss. Eller även kom på besök!

Berätta hur vi kan hjälpa

Byrån grundades år 1993. Med långsiktigt arbete har vi vunnit förtroende bland vår breda klientkrets i ofta mycket krävande ärenden. Nöjda klienter är den bästa mätaren på vårt arbete.