Puhelin: 010 289 9402
Email: sirpa.otsola@heikkilaco.fi
Erikoisosaaminen: Asunto- ja kiinteistökauppariidat, sopimus- ja vahingonkorvausasiat, sisäilmaongelmat
Kielitaito: suomi

Olen valmistunut Turun oikeustieteellisestä tiedekunnasta 25 vuotta sitten. Varatuomariksi auskultoin vuonna 1997. Minulla on pitkä lakimieskokemus sopimus- ja riita-asioiden hoitamisesta. Olen myös kokenut kouluttaja ja minulla on opettajan pedagoginen pätevyys.  Kuulun Heikkilä & Co:n Oy:n asunto- ja kiinteistökauppatiimiin. Tehtäväkenttääni kuuluvat erityisesti asunto- ja kiinteistönkauppariitojen hoitaminen, asunto-osakeyhtiön ja osakkaan väliset vastuukysymykset sekä sopimus- ja vahingonkorvausasiat.

Asuntokaupat eivät aina suju ilman harmillisia yllätyksiä. Tyypillisiä ovat tilanteet, joissa vasta kaupanteon jälkeen ilmenee vika tai vaurio, josta kumpikaan osapuoli ei ole ollut tietoinen. Asuntokauppojen yhteydessä ilmenevistä ongelmista yleisiä ovat myös asunnon ominaisuuksiin liittyvät virheet, kuten kosteus- ja homevauriot. Kosteusvaurioiden kohdalla erityisesti kunnossapitovastuukysymykset vaativat usein laajaakin selvittämistä.  ”Oma koti kullan kallis”- sanonta voikin kuvata toisinaan suuria taloudellisia vastuita ja asioiden hoitamisessa kannattaa käyttää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asiantuntijan apua.

Lakimiehenä tehtäväni on hoitaa päämiehen asiaa hänen etunsa mukaisesti. Minulle tämä merkitsee sitä, että käyn heti toimeksiannon alussa asiakkaan kanssa läpi jutun faktat – vahvuudet ja heikkoudet – sekä pyrin selventämään asiakkaalle toimeksiannon kulun selkeästi ja ymmärrettävästi. Ensisijaisesti kartoitamme ja pyrimme löytämään asiassa aina sovinnollisen ratkaisun. Tilanteessa, jossa sovinto ei ole syystä tai toisesta mahdollinen, olen valmis kääntämään polun jokaisen kiven, jotta oikeudenkäynnin lopputulos olisi paras mahdollinen.