Olemme asunto-, kiinteistö- ja rakentamispuolen juridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Asiakaskunnassamme on edustettuna laaja kirjo alan toimijoita, kuten asuntoa ostavat tai myyvät yksityishenkilöt, rakennusliikkeet, asunto-osakeyhtiöt, isännöintitoimistot, kiinteistönvälittäjät, rahoittajat, suunnittelijat, asiantuntijat sekä kiinteistösijoittajat.

Avustamme asiakkaitamme muun muassa rakennusten kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilmaongelmien vastuukysymysten selvittämisessä. Selvitämme esimerkiksi, onko virhe sellainen, josta sopimusosapuolten olisi tullut tietää vai onko kyseessä piilevä virhe.

Virheen seuraamukset ovat kiinteistö- ja asuntokaupassa samat eli hinnanalennus, vahingonkorvaus ja viime kädessä kaupan purkaminen. Kiinteistön kaupoissa esiintyviin virhetilanteisiin nähden kaupan purku asuntokaupassa on kuitenkin melko harvinainen seuraus. Kussakin tapauksessa kartoitamme myös oikean seuraamusvaihtoehdon.

Ota yhteyttä

Asunto- ja kiinteistökauppa

 • Sopimukset ja sopimusoikeus

 • Riidanratkaisu

  • Hometalot, kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat

  • Salainen virhe / piilevä virhe

  • Vahingonkorvaus, hinnanalennus, kaupan purku asuntokaupassa

  • Kiinteistönvälityksen virheet

 • Asiakirjojen laadinta ja konsultointi

  • Kauppakirjat

  • Hallinnanjakosopimukset

 • Asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan väliset asiat

  • Kunnossapito ja muutostyöt

Rakentaminen ja maankäyttö

 • Rakennusvirheet

 • Urakkariidat

 • Vahingonkorvaus

 • Rakennusten ja kiinteistöjen vakuutustekniset asiat

 • Rakennustekniikka

 • Lupa-asiat

 • Kiinteistötoimitukset

 • Kaavoitus

Vuokrasuhteet

 • Liikehuoneiston ja asuinhuoneiston vuokra

  • Sopimukset

  • Poikkeustilanteet

   • Vuokrasaatavien perintä

   • Irtisanominen ja purkaminen

   • Vahingonkorvaus

   • Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuut

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja isännöitsijät

 • Juridinen konsultointi

  • Sopimukset ja sopimusoikeus

  • Kunnossapito, muutostyöt ja vastuut

  • Urakkakysymykset, vahingonkorvaus

  • Osakehuoneiston haltuunotto

 • Koulutus

Asiantuntijamme palvelevat sinua asunto-, rakentamis- ja kiinteistöasioissa

Anssi Aarnio

Rakennusmestari, vakuutusasiantuntija

010 289 9400
anssi.aarnio@heikkilaco.fi

Lue lisää!

Johanna Ikonen

Asianajaja, varatuomari

010 289 9418
johanna.ikonen@heikkilaco.fi

Lue lisää!

Lue lisää aiheesta

Asuminen, kiinteistö ja rakentaminenBlogi
20.9.2019

Voiko asunnon ostotarjouksen peruuttaa ilman kuluja?

Kilpailun kiristyessä ostajat tekevät asuntokaupoilla nopeita ostopäätöksiä. Erityisesti kasvukeskuksissa asunnot vaihtavat nopeasti omistajaa. Runsas kaupankäynti luo painetta markkinoille ja kysytyimmillä alueilla ollaan valmiita tarjoamaan jopa pyyntihintaa enemmän. Voiko ostotarjouksesta vetäytyä ilman kuluja, jos alkaakin kaduttamaan? Vai onko vastassa korvausvaatimus?  …
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminenBlogi
7.6.2019

Mikä on salainen virhe ja kuka korvaa?

Salainen virhe eli piilevä virhe ja toisinpäin Kiinteistökauppaa säätelevän maakaaren mukaan kaupan kohteessa voi olla salainen virhe, jos kiinteistö poikkeaa merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Asuntokauppaa säätelevässä asuntokauppalaissa ei käytetä…
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminen
6.2.2019

Kiinteistökaupan reklamaatio eli virheilmoitus

Koti ei ole välttämättömyyshyödyke – se on paljon enemmän. Asunnon ostaminen on yleensä suurin yksityishenkilön koko elämänsä aikana tekemä sijoitus. Suomessa kotitalouksien varallisuudesta noin kaksi kolmasosaa muodostuu asuntojen omistamisesta.  Kun uusi koti ei ole sellainen kuin toivoisimme sen olevan, petymme…
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminen
6.11.2018

Sovitella vai eikö sovitella?

Läheskään kaikki juristin pöydälle päätyvät riidat eivät saavuta koskaan tuomioistuinta, koska suurimmaksi osaksi osapuolten väliset konfliktitilanteet saadaan sovittua. Toisinaan sovinto jää kuitenkin osapuolten ponnisteluista huolimatta saavuttamatta ja jompikumpi osapuolista tai ehkä kummatkin, haluavat saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuinlaitos on omalta…
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminen
8.6.2018

”Hullun miehen vakuutus”

Varsinkin pienempien urakoitsijoiden kuulee puhuvan moisesta vakuutuksesta ja siitä, että se korvaa kaikki vahingot. Puhekielessä tarkoitetaan silloin vastuuvakuutusta, jonka ehdot on poimittu melko suoraan vahingonkorvauslaista ja jonka mukaisen korvauksen edellytyksenä on tuottamus. Toimittaessa omissa tiloissa tai asiakkaan luona joko yksin…
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminen
4.5.2018

Onko energiatodistus turhaa byrokratiaa ja sääntelyä?

Useat yksityishenkilöt, jotka asuntokaupan yhteydessä törmäävät energiatodistukseen, pitävät sitä turhana, aikaa vievänä ja kustannuksia lisäävänä paperina. Kaikki alan ammattilaisetkaan eivät arvosta energiatodistusta, koska se perustuu laskennalliseen energiatehokkuuslukuun (E-luku), eikä todellisiin kulutuslukemiin. Energiatodistuksella mitataan rakennuksen eikä käyttäjien energiatehokkuutta. Osa kiinteistönvälittäjistä ajattelee…
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminen
16.11.2017

Pinta-alavirheet tavallisia kiinteistökaupoissa

Valtioneuvoston päätös asuntojen markkinoinnista edellyttää, että kiinteistöä myytäessä on ilmoitettava huoneluku ja pinta-ala eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin. Käytäntö kuitenkin vaihtelee ja usein myynti-ilmoituksissa huoneiston pinta-ala ilmoitetaan jopa huomattavasti oikeaa suuremmaksi. Ostaja saattaa maksaa varastotiloista asuinneliöiden hinnan. Rakentamista ja korjausrakentamista…
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminen
7.3.2017

Asunto-osakeyhtiön osakkeen lunastaminen

KKO 2017:2, asunto-osakeyhtiön osakkeen lunastaminen Korkein oikeus arvioi ratkaisussaan 2017:2 sitä, miten asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu lunastuslauseke soveltuu tilanteeseen, jossa kaupan myötä uusille osakkaille siirtyy murto-osa huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista osan jäädessä alkuperäiselle omistajalle. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä…
Asuminen, kiinteistö ja rakentaminen
13.2.2017

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös urakoitsijan takuuajan jälkeisestä vastuusta (KKO 2016:79)

Tausta Tilaajan ja urakoitsijan välillä oli 26.10.2006 tehty urakkasopimus yhdistetyn bussien huoltokorjaamon ja salibandyhallin rakentamisesta. Urakassa rakennettiin uusi hallirakennus huoltokorjaamolle ja salibandyhallille siten, että salibandytilat sijaitsivat huoltokorjaamon yläpuolella. Urakkaa koskeva kahden vuoden takuuaika päättyi lokakuussa 2009. Painauma hallin katolla Varikkohallin…