Skip to main content

Myyjän vastuu kiinteistökaupassa -palvelu kiinteistön ostajalle ja myyjälle

Myyjän vastuu kiinteistökaupassa -palvelumme on tarkoitettu kiinteistön ostajalle tai myyjälle. Vastuu liittyy usein kiinteistöllä sijaistevan rakennuksen (esim. omakotitalon tai mökin) kosteusvaurioon, rakennusvirheeseen, homeongelmaan, sisäilmaongelmaan tai muuhun jälkeenpäin havaittuun, mutta kiinteistökauppaa tehdessä piilevänä olleeseen virheeseen. Kiinteistön ostajalla on asiassa näyttötaakka, joten hänen on oltava aina aktiivinen.

Myyjän vastuu kiinteistökaupassa -palvelun tavoite

Edustamme sitten kiinteistön ostajaa tai myyjää, pyrimme ensiksi saamaan riittävän selvän näkemyksen siitä, onko kiinteistön myyjä vastuussa vai ei. Kun kiinteistön  myyjällä ja ostajalla on riittävän yhtenäinen käsitys omasta oikeudellisesta asemastaan, asiassa on edellytyksiä löytää sovintoratkaisuja.

Myyjän vastuu kiinteistökaupassa -palvelumme avulla pyrimme ensisijaisesti sovintoon kiinteistön ostajan ja myyjän välillä. Samalla valmistaudumme näytön osalta aina myös mahdolliseen riitaan siltä varalta, että sovintoratkaisua ei saada. Se miten jutun alku hoidetaan, vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko sovinto aikaiseksi ja miten mahdollisessa myöhemmässä riidassa menestytään.

Vapaaehtoinen konkurssi, itse haettu konkurssi vai velkojan hakema konkurssi

I Palvelu kiinteistön ostajalle

A. Tilanneanalyysi

 • otamme jutun haltuun – selvitämme ostajan oikeudellisen aseman käytettävissä olevan kirjallisen materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
 • annamme suositukset ostajalle

B. Alkutoimenpiteet

 • teemme tarpeelliset toimet, jotta ostaja säilyttää mahdollisuudet seuraamuksiin, joita ovat vahingonkorvaus, hinnanalennus tai kaupan purku
 • neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä

C. Reklamaatio ja vaatimusten esittäminen

 • laadimme tarvittavat reklamaatiot ja vaatimukset myyjälle ja tarvittaessa esim. välittäjälle

D. Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

 • pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta myyjän kanssa
 • pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
 • riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta

II Palvelu kiinteistön myyjälle

A. Tilanneanalyysi

 • otamme jutun haltuun – selvitämme myyjän oikeudellisen aseman käytettävissä olevan kirjallisen materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
 • annamme suositukset myyjälle

B. Alkutoimenpiteet

 • teemme tarpeelliset toimet, jotta myyjä säilyttää mahdollisuudet puolustautua vaatimuksia vastaan
 • neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä

C. Reklamaatio ja vaatimuksiin vastaaminen

 • tutustumme ostajan esittämään reklamaatioon, vaatimuksiin ja materiaaleihin ja annamme niihin tarvittavan vastauksen

D. Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

 • pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta ostajan kanssa
 • pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
 • riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta

Mitä myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelu maksaa?

 • Myyjän vastuu kiinteistökaupassa palvelu ostajalle ja myyjälle vaiheet A.-C. (katso yllä) maksaa tyypillisesti 800-1700 (sis. alv.) euroa riippuen miten paljon kirjallista materiaalia on ja miten pitkään asiasta keskustellaan myyjän ja kiinteistölakimiehemme välillä.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Kiinteistölakimiehemme hoitavat noin 300 asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvää juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko kiinteistölakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.
 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen. (Asiakastyytyväisyysselvitys 01/21-05/22)

Miten paljon maksaa sovintoon pääseminen?

 • Tyypillisesti sovintoon pääseminen maksaa 2000-9000 euroa (sis. alv.) kummallekin osapuolelle.

Miten paljon asuntokauppariidan käräjäoikeusprosessi maksaa?

 • Tyypillisesti kiinteistökauppariidan käräjäoikeusprosessi maksaa 9000-35000 euroa (sis. alv.) kummallekin osapuolelle.

Jätä soittopyyntö