Skip to main content

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelu asunnon ostajalle ja myyjälle

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelumme on tarkoitettu asunnon ostajalle tai myyjälle. Vastuu liittyy usein asunnon kosteusvaurioon, rakennusvirheeseen, homeongelmaan, sisäilmaongelmaan tai muuhun jälkeenpäin havaittuun, mutta asuntokauppaa tehdessä piilevänä olleeseen virheeseen. Asunnon ostajalla on asiassa näyttötaakka, joten hänen on oltava aina aktiivinen.

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelun tavoite

Edustamme sitten asunnon ostajaa tai myyjää, pyrimme ensiksi saamaan riittävän selvän näkemyksen siitä, onko asunnon myyjä vastuussa vai ei. Kun asunnon myyjällä ja ostajalla on riittävän yhtenäinen käsitys omasta oikeudellisesta asemastaan, asiassa on edellytyksiä löytää sovintoratkaisuja.

Myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelumme avulla pyrimme ensisijaisesti sovintoon asunnon ostajan ja myyjän välillä. Samalla valmistaudumme näytön osalta aina myös mahdolliseen riitaan siltä varalta, että sovintoratkaisua ei saada. Se miten jutun alku hoidetaan, vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko sovinto aikaiseksi ja miten mahdollisessa myöhemmässä riidassa menestytään.

Vapaaehtoinen konkurssi, itse haettu konkurssi vai velkojan hakema konkurssi

I Palvelut asunnon ostajalle

A. Tilanneanalyysi

 • otamme jutun haltuun – selvitämme ostajan oikeudellisen aseman käytettävissä olevan kirjallisen materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
 • annamme suositukset ostajalle

B. Alkutoimenpiteet

 • teemme tarpeelliset toimet, jotta ostaja säilyttää mahdollisuudet seuraamuksiin, joita ovat vahingonkorvaus, hinnanalennus tai kaupan purku
 • neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä

C. Reklamaatio ja vaatimusten esittäminen

 • laadimme tarvittavat reklamaatiot ja vaatimukset myyjälle ja tarvittaessa esim. välittäjälle

D. Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

 • pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta myyjän kanssa
 • pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
 • riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta

II Palvelut asunnon myyjälle

A. Tilanneanalyysi

 • otamme jutun haltuun – selvitämme myyjän oikeudellisen aseman käytettävissä olevan kirjallisen materiaalin, palaverin ja asiantuntemuksemme perusteella
 • annamme suositukset myyjälle

B. Alkutoimenpiteet

 • teemme tarpeelliset toimet, jotta myyjä säilyttää mahdollisuudet puolustautua vaatimuksia vastaan
 • neuvomme toimet, mitä, miten ja milloin asiassa tulee tehdä

C. Reklamaatio ja vaatimuksiin vastaaminen

 • tutustumme ostajan esittämään reklamaatioon, vaatimuksiin ja materiaaleihin ja annamme niihin tarvittavan vastauksen

D. Yhteinen tilannekuva – sovittelu tai oikeusprosessi

 • pyrimme saavuttamaan yhteisen tilannekuvan erityisesti teknisestä ongelmasta ostajan kanssa
 • pyrimme sovintoon samalla riitaan varautuen
 • riitelemme oikeusprosessissa, jos sovintoa ei saavuteta

Mitä myyjän vastuu asuntokaupassa -palvelu maksaa?

 • Myyjän vastuu asuntokaupassapalvelu ostajalle ja myyjälle vaiheet A.-C. (katso yllä) maksaa tyypillisesti 800-1700 (sis. alv.) euroa riippuen miten paljon kirjallista materiaalia on ja miten pitkään asiasta keskustellaan myyjän ja kiinteistölakimiehemme välillä.

Miksi valita Heikkilä & Co hoitamaan asiaanne?

 • Kiinteistölakimiehemme hoitavat noin 300 asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvää juttua vuodessa, eli tietoa ja osaamista on kertynyt koko kiinteistölakimiestiimille.
 • Kaikilla kiinteistölakimiehillämme on koko tiimin tieto ja kokemus käytettävissään.
 • Yhdeksän asiakastamme kymmenestä suosittelisi meitä ystävälleen tai liiketuttavalleen. (Asiakastyytyväisyysselvitys 01/21-05/22)

Miten paljon maksaa sovintoon pääseminen?

 • Tyypillisesti sovintoon pääseminen maksaa 2000-9000 euroa (sis. alv.) kummallekin osapuolelle.

Miten paljon asuntokauppariidan käräjäoikeusprosessi maksaa?

 • Tyypillisesti asuntokauppariidan käräjäoikeusprosessi maksaa 9000-35000 euroa (sis. alv.) kummallekin osapuolelle.

Jätä soittopyyntö