Skip to main content

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Yrityssaneeraus - hakemusten laadinta ja selvittäjänä toimiminen

Yrityssaneeraus on prosessi, jonka avulla voidaan tervehdyttää jatkamiskelpoinen yritys, jota muuten uhkaisi maksukyvyttömyys velkojen takia. Yrityssaneeraukseen voivat päästä sekä yritykset että yksityiset elinkeinonharjoittajat. Yrityssaneerausmenettely käynnistyy velkojan tai velallisyrityksen hakemuksesta tuomioistuimelle. Yrityksen saneerauksessa vahvistetaan saneerausohjelman osana velkojen maksuohjelma, jossa voidaan alentaa yrityksen velkojen korkoja tai pääomaa tai helpottaa maksuaikataulua.

Jos yritys noudattaa yrityssaneerauksen maksuohjelmaa, sen on mahdollista päästä eroon veloistaan edullisemmilla ehdoilla kuin normaalisti. Yrityksen saneeraus päättyy ja yritys voi jatkaa normaalia toimintaansa, kun yritys suorittaa velkansa maksuohjelman mukaisesti. Jos yritys laiminlyö saneerausohjelman noudattamisen, yrityssaneeraus raukeaa ja velat palautuvat voimaan entisillä ehdoilla ja koroilla.

Yrityssaneerauksen hinta hakemisvaiheessa koostuu hakemuksen laatijan palkkioista ja käräjäoikeuden kuluista. Yrityksen saneeraushakemuksen kokonaiskulut ovat tyypillisesti 3000 – 5000 euroa + alv.

Yrityssaneerauksen merkittävin kustannus syntyy saneerausohjelmaehdotuksen laatimisesta ja hyväksytyn ohjelman valvomisesta. Tämä vaihe maksaa yleensä joitain kymmeniä tuhansia euroja ja kestää 5-8 vuotta.

Lue lisää
yrityssaneeraus-yrityksen-saneeraus-velkasaneeraus

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneeraukseen kannattaa hakeutua, kun yrityksen liiketoimintaa olisi mielekästä jatkaa, mutta velkaantuminen uhkaa ajaa yrityksen maksukyvyttömyyteen. Taloudelliset vaikeudet voivat johtua esimerkiksi poikkeuksellisen hankalasta markkinatilanteesta, suuresta luottotappiosta tai pieleen menneestä urakasta. Yrityssaneeraus on keino tervehdyttää yrityksen jatkamiskelpoinen liiketoiminta. Yrityssaneerauksella pyritään välttämään konkurssi, ja yrityssaneeraushakemuksella voidaan myös keskeyttää vireillä olevan konkurssihakemuksen käsittely.

Jotta yrityssaneeraushakemus voidaan hyväksyä, velallisen on joko osoitettava, että häntä uhkaa maksukyvyttömyys, tai saada saneeraukseen suostumus vähintään osalta yrityksen velkojia. Velkoja voi myös vastustaa velallisen tekemää saneeraushakemusta. Yrityssaneeraukseen pääsemiseksi velallisyrityksen kannattaa olla itse aktiivinen sekä yhteydenpidossa velkojiin että hakemuksen laatimisessa, koska yritys itse tuntee taloustilanteensa paremmin kuin velkojat.

Velkojat suostuvat velallisyrityksen saneeraukseen helpoimmin silloin, kun se hyödyttää heitäkin. Yrityssaneerauksessa heikennetään velkojien oikeuksia, mutta saneerausmenettelyn hyväksyminen voi silti olla velkojalle kannattavaa. Velkojat ymmärtävät, että myöskään konkurssitilanteessa he eivät todennäköisesti saa täyttä suoritusta saatavalleen. Yrityksen velkojien näkökulmasta on oltava uskottavaa, että saneerauksen avulla velkojat saavat saatavalleen kattavamman suorituksen kuin velallisyrityksen konkurssipesästä. Tämä on todennäköisintä, kun saneerausmenettelyyn hakeudutaan riittävän varhain eikä anneta maksuvaikeuksien pahentua.

Yrityssaneerauksen esteet: odottelu voi estää yrityssaneerauksen

Yrityssaneerauksen esteistä suurimpana on tilanne, jossa yritys on maksukyvytön, eikä sen liiketoimintaa ei ole enää mahdollista tervehdyttää saneerauksella. Lain mukaan yrityssaneerausmenettely voidaan aloittaa vain, jos yrityksen maksukyvyttömyys todennäköisesti poistuu yrityssaneerauksen avulla ja velallisyritys pystyy maksamaan riitävän osan veloistaan pois. Lisäksi yrityksen tulee selviytyä saneerausmenettelyn kuluista. Koska yrityksen velkaisuus saattaa pahentua ajan kanssa, yrityssaneeraukseen kannattaa hakeutua ajoissa.

Laissa ei suoraan mainita, että yrityksen aiempi hyvä taloudenpito olisi edellytys saneerausmenettelyyn pääsemiselle. Yrityksen aiempi taloudenhoito saattaa kuitenkin tosiasiallisesti vaikuttaa hakemuksen hyväksymismahdollisuuteen. Jos yrityksen johtaminen on hoidettu huonosti esimerkiksi kirjanpidon osalta, saneeraushakemus voidaan hylätä. Saneeraushakemus voi kariutua myös, jos yrityksen raha-asioiden hoito on ennen hakemusta ollut pitkään holtitonta. Jos on todennäköistä, että huono taloudenhoito jatkuu saneerauksen jälkeen eikä saneerausmenettely pelasta yrityksen taloutta kuin hetkellisesti, tuomioistuin voi hylätä saneeraushakemuksen.

Yrityssaneerausmenettely

Yrityssaneerausmenettelyn hakeudutaan käräjäoikeuteen toimitettavalla hakemuksella. Hakemuksen voi toimittaa velallisyritys tai velkoja. Jos velallinen hakee saneerausta yksin, hakemukseen on liitettävä muassa selvitys velallisyrityksen taloudellisesta tilasta. Jos taas hakemukseen on velkojien suostumus, hakemusprosessi on yksinkertaisempi. Tuomioistuin harkitsee hakemuksen perusteella, voidaanko yrityksen liiketoiminta tervehdyttää saneerauksella. Jos hakemus hyväksytään, saneerausmenettely käynnistyy ja yrityksen velat rauhoitetaan saneerausohjelman laatimista varten.

Yrityssaneerausmenettelystä

Yrityssaneeraus ja selvittäjä

Yrityssaneerauksessa tuomioistuin määrää saneerausmenettelyn ajaksi yritykselle yhden tai useamman puolueettoman selvittäjän. Selvittäjät ovat esimerkiksi saneerausasioissa kokeneita juristeja, jotka tutustuvat yrityksen tilanteeseen. Selvittäjät huolehtivat saneerausohjelman laatimisesta. Selvittäjä ei osallistu juoksevien asioiden hoitoon, eli yhtiön johto saa yhä hoitaa tehtäviään ja osallistua saneerausmenettelyyn. Tuomioistuin vahvistaa saneerausmenettelyn kustannukset sekä selvittäjien palkkion, jotka maksetaan velallisyrityksen varoista.

Yrityssaneerausohjelma

Yrityssaneerausohjelmassa esitetään ehdotus velallisyrityksen taloudellisen tilanteen elvyttämiseksi. Saneerausohjelma sisältää maksuohjelman, jossa velallisen velkoihin tarjotaan helpotuksia. Lisäksi yrityssaneerausohjelma voi sisältää muutoksia esimerkiksi yritysrakenteeseen tai työsuhteisiin. Myös liiketoimintaa voidaan muuttaa esimerkiksi myymällä osa liiketoiminnasta.

Kun saneerausohjelma on valmis, velkojat voivat hyväksyä sen tai vastustaa sitä. Tuomioistuin vahvistaa yrityssaneerausohjelman, jos saneerauksen edellytykset täyttyvät. Velkojien vastustuksella ei aina ole merkitystä hyväksymisen kannalta, mutta yhteisymmärryksessä velkojien kanssa tehty saneerausohjelma tarjoaa toki enemmän vapauksia velallisen maksujärjestelyihin.

Yrityksen vastuut ja valvoja

Velallisyrityksen vastuulla on noudattaa vahvistettua yrityssaneerausohjelmaa ja toteuttaa liiketoiminnan elvytystoimet. Lisäksi velallisyrityksen on suoritettava velkansa maksuohjelman mukaisesti. Saneerausohjelman toteuttamisvaiheeseen on mahdollista määrätä myös ulkopuolinen valvoja, joka valvoo, että tavoitteet toteutuvat. Valvojan määrääminen on usein velkojan toive. Yrityssaneerauksen kesto on yleensä vuosia. Jos velallinen noudattaa saneerausohjelmaa saneerauksen loppuun saakka, hän vapautuu veloistaan suorittamalla niistä vain maksuohjelman mukaisen osan.

Yrityssaneerauksen muut helpotukset velallisyritykselle

Kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta, yrityksen velat rauhoitetaan maksuohjelman laatimiseksi. Yritys ei saa ennen maksuohjelman vahvistamista maksaa saneerausmenettelyn piiriin kuuluvia velkojaan, eikä niihin yleensä saa myöskään kohdistaa perintätoimia. Saneerausmenettelyn piiriin kuuluvat yleensä kaikki velat, jotka ovat syntyneet ennen hakemuksen vireille tuloa.

Yrityssaneerauksessa yrittäjän ei myöskään tarvitse itse laatia esimerkiksi saneerausohjelmaa tai velkojen maksuohjelmaa, vaan hänen puolestaan sen tekee selvittäjä, jonka tuomioistuin määrää tehtäväänsä.

Jätä soittopyyntö