Skip to main content

Kartelliasioissa edustaminen

Kartelli - mikä se on

Kartelli on laiton tapa vääristää kilpailua. Kartelli tarkoittaa, että keskenään näennäisesti kilpailevat toimijat sopivat salaa rajoituksia keskinäiseen kilpailuunsa. Ne voivat päättää esimerkiksi hintatasosta, jonka alle hinnoittelussa ei mennä. Kartelliin osalliset yritykset hyötyvät vapaan kilpailun poistamisesta, koska ne saavat perittyä korkeampia hintoja kuin vapailla markkinoilla. Vastaavasti kartelliin osallistuvien yritysten asiakkaat menettävät rahaa. Asiakkaat maksavat teennäisen korkeita hintoja tai joutuvat suostumaan ankarampiin sopimusehtoihin.

Jos kartellista jää kiinni, kartelliin osallistuneiden maksettavaksi lankeaa usein merkittävät seuraamusmaksut, jotka maksetaan valtiolle. Lisäksi kartellin takia vahinkoa kärsinyt asiakas voi saada korvauksia vahingoistaan. Korvausta ei makseta automaattisesti, vaan sitä on itse haettava kartelliin osallistuneilta yrityksiltä.

Edustamme kartellin vahingonkärsijöitä

Olemme yksi harvoista suomalaisista asianajotoimistoista, jolla on kokemusta kartellin vahingonkärsijän menestyksekkäästä edustamisesta. Ole yhteydessä ja keskustellaan tapauksestanne.

Aiomme edustaa isännöintikartellin vahingonkärsijöitä

Isännöintikartellin vahingonkärsijät, eli taloyhtiöt ovat asiakkaitamme. Isännöintikartellista lisää tietoa blogissamme. Kun haluat meidän edustavan taloyhtiötänne, soittakaa 010 289 9407.

Lue lisää
kartelli-asianajaja

Kartelli ja korvauksenhaku

Kartellin seuraamusmaksusta markkinaoikeuteen

Kartellin olemassaoloepäily todetaan samalla, kun valtio vaatii kartelliin osallistuneilta seuraamusmaksuja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee ensin esityksen seuraamusmaksuista, minkä jälkeen valtio vaatii markkinaoikeudessa seuraamusmaksuja kartelliin osallisilta. Markkinaoikeudessa tutkitaan, oliko kartelli olemassa, ja ketkä siihen osallistuivat. Markkinaoikeuden päätös voi jäädä pysyväksi, tai sitä voi seurata muutoksenhakuprosessi korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kartellin vahingonkärsijät voivat nostaa kanteen käräjäoikeuteen

Kun kartellin olemassaolosta ja seuraamusmaksuista on saatu lopullinen tuomioistuimen päätös, yksittäiset vahingonkärsijät eli asfalttikartellin tapauksessa kunnat ja kaupungit ja isännöintikartellin tapauksessa taloyhtiöt voivat hakea vahingonkorvauksia nostamalla kanteen kartellin osallisia vastaan käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus antaa päätöksen jokaisen vahingonkärsijän osalta erikseen. Jos vahingonkärsijä tai kartelliin osallistunut yritys ei ole tyytyväinen päätökseen, se voi valittaa siitä hovioikeuteen.

Kartellin vahingonkärsijöiden ei tarvitse todistaa kartellin olemassaoloa

Vahingonkärsijöiden on helpompaa hakea korvauksia markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, koska heidän ei tarvitse enää todistaa, että kartelli on ollut olemassa.

Jätä soittopyyntö