Skip to main content

Asunto-osakeyhtiön asiat

Isännöitsijän vastuut ja velvollisuudet

Isännöitsijä vastaa kiinteistön ja sen hallinnon päivittäisestä johtamisesta. Tähän kuuluu muun muassa taloudenhoito, kuten budjetointi, laskujen maksaminen ja tilinpito. Isännöitsijä vastaa myös kiinteistön kunnossapidosta, korjaushankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä viestii asiasta osakkeenomistajille. Hän toimii yhteyslinkkinä taloyhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien välillä, vastaa osakkaiden kysymyksiin ja tiedottaa taloyhtiön päätöksistä. Lisäksi isännöitsijä voi valmistella hallituksen kokouksia, ja hänellä on usein tärkeä rooli taloyhtiön yhtiökokouksessa. Kaikessa toiminnassaan isännöitsijän tulee noudattaa isännöintialan eettisiä ohjeita ja lakeja.

Joskus isännöitsijän vastuukysymykset aiheuttavat epäselvyyksiä.

Avustamme taloyhtiön hallitusta, isännöitsijää ja osakkaita isännöitsijän vastuukysymysten selvittämisessä. Ota yhteyttä!

asunnon-haltuunotto-huoneiston-haltuunotto

Jätä soittopyyntö