Heikkilä & Co Oy:llä on laaja kokemus eri osapuolten avustamisesta yritysjärjestelyjen ja –kauppojen yhteydessä. Kokonaisvaltaiset palvelumme kattavat koko hankkeen suunnittelusta aina käytännön toteutukseen asti. Asiantuntijoidemme laaja kokemus ja erityisosaaminen mm. vero-, sopimus-, kilpailu-, yhtiö- ja työlainsäädännön alalta takaavat onnistuneen lopputuloksen. Laajan yhteistyöverkostomme kautta asiakkaidemme käytössä ovat myös laadukkaat rahoitussuunnittelu- sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut.

Yhtiöiden perustaminen

Tarjoamme oikeudellista ja veroneuvontaa uutta yhtiötä perustettaessa. Avustamme rahoituksen järjestämisessä sekä laadimme tarvittavat dokumentit ja ilmoitukset kaupparekisteriä varten.

Ennen varsinaisia perustamistoimia on syytä käydä läpi toiminnan aloittamisen lähtökohdat sekä yhtiömuodon valintaan liittyvät käytännön kysymykset ja verotukselliset vaikutukset sen selvittämiseksi, kannattaako perustaa toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö vai osakeyhtiö. Osana perustamista voidaan hoitaa myös omistajien keskinäisten suhteiden järjestäminen esim. osakassopimuksin.

Sukupolvenvaihdokset

Onnistunut sukupolvenvaihdos edellyttää huolellista ja ajoissa aloitettua suunnittelua. Työ alkaa perusedellytysten ja osapuolten intressien selvittämisellä. Järjestelyn toteutusvaiheessa keskeisiä seikkoja ovat mm. yrityksen arvonmääritys, rahoituksen suunnittelu, verotukselliset kysymykset, yrityksen muokkaaminen luovutuskuntoon, yrityksen jatkajan valmistautuminen sekä vaadittavien sopimusten valmistelu.

Sukupolvenvaihdoksiin liittyy usein olennaisena osana erilaiset rakenteelliset järjestelyt. Esimerkiksi jakautuminen ja omien osakkeiden hankkiminen voivat mahdollistaa sen, että luopuja saa asiallisen korvauksen elämäntyöstään ilman, että kauppahinta muodostuu liian raskaaksi toiminnan jatkajalle.

Asiantuntijan roolissa korostuu kyky tunnistaa ja sovittaa yhteen osapuolten intressit ja resurssit sekä asiaa koskeva lainsäädäntö.

Yrityskaupat

Yrityskaupat ja –järjestelyt ovat tyypillisesti kokonaisuus, jossa tarvitaan sekä liike-elämän että juridiikan tuntemusta. Käytettävien asiantuntijoiden osaamisella ja kokemuksella on siten keskeinen merkitys järjestelyn onnistumiselle.

Asianajotoimisto Heikkilä & Co on luotettava neuvonantaja yritysmyynneissä ja yritysostoissa johdon yritysostot (MBO/MBI) mukaan lukien. Yrityskauppoihin erikoistuneiden asiantuntijoidemme vahvuuksia ovat kokemus yrittämisestä ja liike-elämästä, neuvottelutaidot sekä aito kiinnostus asiakasyritystemme ja asiakkaidemme menestymiseen sekä sen vaatimiin ratkaisuihin.

Avustamme järjestelyn suunnittelussa, kaupan kohdetta koskevissa riskikartoituksissa, osapuolten välisissä neuvotteluissa ja rahoitusjärjestelyissä. Laadimme myös kaikki tarvittavat asiakirjat.

Vuosien aikana luodulla kontaktiverkolla oman ja vieraan pääoman sijoittajiin pystymme tehokkaasti rakentamaan yrityksen tarpeen mukaisen rahoituspaketin. Autamme myös eri rahoitustukimuotojen hakemusten laatimisessa.

YHTEYDENOTTO ASIANTUNTIJOIHIMME KANNATTAA. NÄIN VARMISTETAAN TOIMIVAT JA TAPAUSKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT.