Kaupalliset ja henkilöitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan yleensä neuvottelemalla, mikä on ehdottomasti paras tapa. Jos yksimielisyyteen ei päästä, riita on jätettävä yleisen tuomioistuimen, välimiesoikeuden, vapaaehtoisen sovintomenettelyn tai maksukyvyttömyysmenettelyn ratkaistavaksi. Asiantuntijoillamme on laaja erityisosaaminen ja kokemus riitojen ratkaisemisen kaikista eri vaihtoehdoista, jonka vuoksi vaikeimmatkin ongelmat tulevat ratkaistuiksi asiantuntevasti.

Toimistomme on hoitanut mm. erittäin laajoja ja paljon julkisuuttakin saaneita asfalttikartelli- ja WinCapita-juttuja.

Palveluumme kuuluu myös neuvoa asiakkaitamme riitojen ennaltaehkäisemisessä ja estää tilanteen päätyminen tarpeettomasti oikeuskäsittelyyn.