Yksityinen kansalainen tarvitsee oikeudellista asiantuntemusta ehkä useimmiten perintöoikeutta ja muuta perhevarallisuutta koskevissa tilanteissa. Kun varallisuuteen sisältyy yritys, on ennakolta varautuminen näihin kysymyksiin erityisen tärkeää.

Verosuunnittelu, avioehtosopimukset, lahjat ja testamentit ovat keinoja toteuttaa järkevää varallisuuden hoitoa. Perunkirjoituksen, perinnönjaon ja muiden kuolinpesiin sisältyvien toimenpiteiden huolellinen hoitaminen on perillisten vastuun, oikean lopputuloksen ja myös hyvien henkilösuhteiden kannalta olennaista.

Asiantuntijamme tarjoavat laajaan kokemukseen perustuvaa ensiluokkaista palvelua kaikissa perintö- ja perhevarallisuusoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Asianajajamme ovat toimineet määrättyinä pesänjakajina lukuisissa kuolinpesissä ja riitaisissa ositustoimituksissa. Hoidamme ammattitaidolla ja kokemuksella myös kaikki näitä kysymyksiä koskevat riita-asiain oikeudenkäynnit.