Laki julkisista hankinnoista säätelee valtion, kuntien, viranomaisten ja muiden julkisyhteisöjen palvelu- ja tavarahankintojen kilpailuttamista.

Kilpailutuksia tehdään Suomessa vuosittain suuri määrä ja kasvava määrä yrityksiä osallistuu niihin. Julkisten hankintojen sääntely ja annettujen ennakkopäätösten määrä on huomattava.

Hankintakilpailutusten kautta yritykset voivat saada merkittäviä tilauksia. Yritykset tarvitsevat usein asiantuntevaa apua tarjouksen laatimisessa, tehdyn hankintapäätöksen lainmukaisuuden tulkinnassa ja virheellistä hankintamenettelyä tai –päätöstä koskevassa muutoksenhaussa.

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:llä on kokemusta lukuisten hankintamenettelyihin liittyvien toimeksiantojen menestyksekkäästä hoitamisesta.