Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy on erikoistunut asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, mm. rakennusten kosteus- ja homevaurioiden vastuukysymysten selvittämiseen.

Omistusasunto on ihmiselle merkittävä sijoitus ja edustaa yleensä valtaosaa sekä ostajan että myyjän varallisuudesta. Yleensä niin myyjällä kuin ostajallakaan ei ole erityistä rakennusalan tai juridiikan tuntemusta. Usein kauppa tehdään vain kiinteistönvälittäjän asiantuntemukseen luottaen, vaikka arvion mukaan joka neljännessä suomalaisessa omakotitalossa on alkava tai piilevä kosteus- ja homevaurio.

Kaikkia asunnossa ilmenneitä vikoja, puutteita ja rakennusteknisiä virheitä ei välttämättä pidetä asuntokauppalain tai maakaaren mukaisena virheenä. Vain asuntokauppalain tai maakaaren mukaiset edellytykset täyttäviä seikkoja voidaan pitää virheenä. Esimerkiksi asuntokauppalain mukaan asunnossa on laatuvirhe, jos se on sopimuksen vastainen eli ei vastaa myyjän antamia tietoja ja seikka on kaupan kannalta vaikutuksellinen. Arvioitavana on siis kohteen sopimuksenmukaisuus ja virheen vaikutuksellisuus. Asuntokauppalain mukaan virhe voi olla kyseessä myös silloin, jos myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa asuntoa koskevasta erityisestä seikasta tai jos asunnossa on salainen virhe. Useimmiten kosteus- ja homevaurioissa on kysymys salaisesta virheestä. Kaupan kohteessa voi olla myös oikeudellinen tai taloudellinen virhe.

Myyjällä on asuinhuoneiston kaupassa salaista virhettä koskeva vastuu kaksi vuotta hallinnan luovutuksesta. Omakotikiinteistön myyjä vastaa salaisista virheistä viisi vuotta. Jos ostaja havaitsee virheen kaupanteon jälkeen, ostajan tulisi reklamoida siitä viipymättä myyjälle kirjallisesti (todisteellisesti). Reklamaation laiminlyönti nimittäin johtaa siihen, että ostaja ei voi esittää enää vaatimuksia myyjää kohtaan. Onkin suositeltavaa, että mahdollisen asunto- tai kiinteistökaupan virheen ilmettyä, ostaja ottaa välittömästi yhteyttä asianajajaan sen selvittämiseksi, onko kyseessä asuntokauppalain tai maakaaren mukainen virhe ja mitä oikeussuojakeinoja ostajalla on mahdollisesti käytettävissä.

Vastaavasti myyjän saatua ostajan reklamaation, on suositeltavaa, että myyjä ottaa yhteyttä asianajajaan jo ennen reklamaation vastaamista.